Rehabilitace a akupunktura

Náš tým

 

 

MUDr. Klára Zelenayová (1973*)

vedoucí lékařka

 

 

 

Dosažené vzdělání:

 

Klasická medicína:

 • Absolutorium 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor lékařství (2000)
 • Atestace I. stupně  - obor  neurologie (2003), specializovaná způsobilost v oboru neurologie (2006)
 • Atestace a specializovaná způsobilost v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína      (2009)
 • Praxe na lůžkových odděleních neurologických a rehabilitačních, praxe v ambulancích v oboru rehabilitační a fyzikální medicína a neurologie.

 

Akupunktura:

 • Základní kurz akupunktury při 1. LF UK (1998)
 • Základní přerušovaný kurz akupunktury, IPVZ (2003-2004)
 • Oprávnění - Kredit 1. stupně, vydaný ČLAS ČLS JEP (2010)
 • Kurz akupunktury, The Open Internationa University for Complementary Medicine, The Institute of Acupuncture, vedený prof. Dr. A. Jayasuriyou , Colombo, Sri Lanka (2004)

 

Kurzy:

 • Masérský  kurz při Rehabilitační klinice 1.LF UK, Praha (1999)
 • Základní kurz neverbálních technik (1999-2000)
 • Základní kurz v elektromyografii I. a II. část, (2004)
 • Kurz myoskeletální medicíny, oprávnění 1. stupně (2006 – 2007)
 • Škola zad, IPVZ (2007 – 2008)
 • Energoinformatika pro začátečníky I-IV. (2008 – 2009), kurzy pro pokročilé doposud
 • Kurz Medical Taping Concept (2010)
 • Kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové (2011)
 • Kurz Stabilizace páteře, IPVZ (2011)
 • Kurz McKenzie část A, B, C, D (2013-2015), člen McKenzie institutu
 • Kurz neinvazivní laserové terapie (2015)
 • Využití a aplikace GUNA MD injekcí (2013 - 2016) 

 

Bachova květová terapie:

Kurzy Bachovy květové terapie, Bach International Education Programme , Level 1, 2 (2012) + doplňkové kurzy

 

Ostatní:

Spolupráce na knize „Abeceda akupunktury“ (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Dušan Fojtík (1989*)

fyzioterapeut

 

 

 

Dosažené vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola, obor Masér (2008)
 • Univerzita Konstatína Filozofa v Nitre, Bc. Titul v oboru Fyzioterapie (2011)

 

Kurzy:

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (2014 – 2015)
 • Metodika senzomotorické stimulace I, II (2013)
 • Kineziotaping     
 • Kurz neinvazivní laserové terapie (2015)
 • Rebox
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) dle prof. Koláře část A, B, C, D (2015 – 2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Soňa Marečková, Cert. MDT (1974*)

fyzioterapeutka

 

 

 

Dosažené vzdělání:

 • 3. LF UK, bakalářské studium, obor fyzioterapie (1998)
 • FTVS UK, magisterské studium (2001)

 

Kurzy:

 • Mobilizace periferních kloubů a páteře (1999 – 2000)
 • Certifikace „Brügger-Therapeutin“ - Brügger koncept (2001)
 • Speciální úkony v myoskeletální medicíně (2002)
 • Reflexní lokomoce podle Vojty, kurz A, B, C (2001 – 2003)
 • Certifikace McKenzie® mechanická diagnostika a terapie hybného systému (2005 – 2009)
 • Léčba funkční ženské sterility podle Mojžíšové (2011)
 • Refreš kurz McKenzie (2013)
 • ACD, ACT I (akrální koaktivační diagnostika a terapie) (2014)
 • Refreš kurz McKenzie (2014)
 • ACT II (akrální koaktivační terapie) (2015)
 • ACT  (akrální koaktivační terapie v pediatrii) (2015)
 • Refreš kurz McKenzie (2015)
 • Refreš kurz McKenzie (periferní klouby) (2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imelda Šklíbová (1977*)

zdravotní sestra 

 

 

 

Dosažené vzdělání:

 • Církevní střední zdravotnická škola blahoslavené Zdislavy, obor Dětská sestra (1995)

 

Kurzy:

 • Škola reflexní terapie (2015)
 • Lymfatická drenáž podle reflexní zónové terapie (2015)