REHAKU

Náš tým

MUDr. Klára Zelenayová
Vedoucí lékařka

Vzdělání:

Klasická medicína:
Absolutorium 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor lékařství (2000)
Atestace I. stupně - obor neurologie (2003), specializovaná způsobilost v oboru neurologie (2006)
Atestace a specializovaná způsobilost v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (2009)

Akupunktura:
Základní kurz akupunktury při 1. LF UK (1998)
Základní přerušovaný kurz akupunktury, IPVZ (2003-2004)
Oprávnění - Kredit 1. stupně, vydaný ČLAS ČLS JEP (2010)
Kurz akupunktury, The Open Internationa University for Complementary Medicine, The Institute of Acupuncture, vedený prof. Dr. A. Jayasuriyou , Colombo, Sri Lanka (2004)

Kurzy:
Masérský kurz při Rehabilitační klinice 1.LF UK, Praha (1999)
Základní kurz neverbálních technik (1999-2000)
Základní kurz v elektromyografii I. a II. část, (2004)
Kurz myoskeletální medicíny, oprávnění 1. stupně (2006 – 2007)
Škola zad, IPVZ (2007 – 2008)
Energoinformatika pro začátečníky I-IV. (2008 – 2009), kurzy pro pokročilé
Kurz Medical Taping Concept (2010)
Kurz Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové (2011)
Kurz Stabilizace páteře, IPVZ (2011)
Kurz McKenzie část A, B, C, D (2013-2015)
Kurz neinvazivní laserové terapie (2015)
Kurzy a semináře Využití a aplikace GUNA MD injekcí (2013 - 2018)

Bachova květová terapie:
Kurzy Bachovy květové terapie, Bach International Education Programme , Level 1, 2 (2012) + doplňkové kurzy

Kariéra:
1988-1992 Gymnasium Špitálská, Praha
10/1992 - 06/1993 Au pair – Londýn, Velká Británie
1993-2000 1.Lékařská fakulta University Karlovy obor lékařství
04/1998-02/1999 individuální studijní plán
06/1998-08/1998 L´Arche Community, Kent, Velká Británie -asistent u mentálně postižených
09/1998 - 11/1998 Leonard Cheshire Home, Derbyshire, Velká Británie - asistent u fyzicky postižených
8/2000 - 11/2021 Neurologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod – sekundární lékař
12/2001 - 03/2005 Nemocnice Kolín- sekundární lékař na neurologickém oddělení , ambulantní lékař neurologické ambulance a EMG laboratoře
04/2005 – 12/2007 Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly- sekundární lékař
01/2008 – 05/2012 Klinika rehabilitačního lékařství Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady- sekundární lékař
06-12/2012 - Barna Medical -ambulantní lékař v oboru rehabilitační a fyzikální medicína
2013-2015 City Med s.r.o. -ambulantní lékař v oboru neurologie a rehabilitační a fyzikální medicína
2016 – dosud Rehabilitace a akupunktura s.r.o. - vedoucí lékař - vlastní praxe

Ostatní:
Členka České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně

Spolupráce na knize „Abeceda akupunktury“ (2015)

 

Mgr. Soňa Marečková, Cert. MDT
fyzioterapeutka

Dosažené vzdělání:
3. LF UK, bakalářské studium, obor fyzioterapie (1998)
FTVS UK, magisterské studium (2001)

Kurzy:
Mobilizace periferních kloubů a páteře (1999 – 2000)
Certifikace „Brügger-Therapeutin“ - Brügger koncept (2001)
Speciální úkony v myoskeletální medicíně (2002)
Reflexní lokomoce podle Vojty, kurz A, B, C (2001 – 2003)
Certifikace McKenzie® mechanická diagnostika a terapie hybného systému (2005 – 2009)
Léčba funkční ženské sterility podle Mojžíšové (2011)
Refreš kurz McKenzie (2013)
ACD, ACT I (akrální koaktivační diagnostika a terapie) (2014)
Refreš kurz McKenzie (2014)
ACT II (akrální koaktivační terapie) (2015)
ACT (akrální koaktivační terapie v pediatrii) (2015)
Refreš kurz McKenzie (2015)
Refreš kurz McKenzie (periferní klouby) (2017)
Kurz neinvazivní laserové terapie (2017)

Imelda Šklíbová
zdravotní sestra


Dosažené vzdělání:
Církevní střední zdravotnická škola blahoslavené Zdislavy, obor Dětská sestra (1995)

Kurzy:
Škola reflexní terapie (2015)
Lymfatická drenáž podle reflexní zónové terapie (2015)
Kurz neinvazivní laserové terapie (2017)

Adresa
Rehabilitace a akupunktura s.r.o.
Hybernská 1617/40
Praha 1
Copyright © 2004–2022 Rehabilitace a akupunktura | design & kód Karolína Vyskočilová
crossmenu