Rehabilitace a akupunktura

Rehabilitace

 

Léčebná rehabilitace je základní medicínský obor s úzkým propojením na řadu dalších odborností, který se zabývá oblastmi, které představují v moderní společnosti největší socioekonomický problém.
Podle statistik má 95 procent lidí problémy, které lze léčit rehabilitačními postupy. Jejich neléčení mnohdy vede k závažným trvalým zdravotním komplikacím. Léčebná rehabilitace je komplex medicínských preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví cestou odstranění či substituce, případně snížením či zpomalením progrese.
Využití metod léčebné rehabilitace zkvalitní pohybový aparát, ovlivní bolest, sníží svalovou únavnost a zlepší i paměťové schopnosti.

Techniky manuální terapie:Měkké techniky:
Ošetření zaměřené na svaly, šlachy, podkoží a kůži; ošetření slouží k uvolnění zvýšeného napětí svalů a k odstranění tzv. reflexních (obvykle bolestivých) změn ve svalech a okolních strukturách, tyto reflexní změny se objevují ve svalech a okolí při bolestech šíje, bolestech v zádech, při přetížení svalů atd.

 

Manipulační léčba:
Při manipulační a mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře manuální technikou do správného postavení. Nejčastěji se používá u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou ke svalových spasmů atd. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova vůle kloubů, ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů.
Manipulační terapie a mobilizace jsou metodou reflexní terapie. Terapie nachází své uplatnění u poruch funkce pohybového aparátu, ať už se jedná o blokádu periferních kloubů či blokádu v oblasti páteře.      

Mobilizace:

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odbouráváme blokádu a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, naražení, přetížení, špatného držení těla, při větší statické zátěži, (např.sezení u PC, práce u stroje apod.). V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh. Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné, opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů a svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.

Součástí mobilizačních jsou i automobilizační cviky, které fyzioterapeut postupně pacienta naučí a ten si je pak může provádět sám doma.

Léčebný tělocvik:
Léčebný tělocvik pod vedením kvalifikované fyzioterapeutky,  při kterém se klient postupně naučí cviky zaměřené na jeho problematickou oblast. Intenzita cvičení a jeho skladba je individuálně korigována a upravována dle aktuálního zdravotního stavu klienta. Opakované procvičování jednotlivých cviků pak vede k jejich zapamatování a při následném domácím cvičení k prodloužení trvání příznivých účinků a zlepšení či vymizení obtíží klienta. 

McKenzie metoda - Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT):

 Je založená na filosofii aktivního přístupu pacienta k léčbě. Jedna z nejvíce výzkumem podložených metod v oblasti fyzioterapie. Vyšetření je stejně  spolehlivé jako drahá diagnostická vyšetření. Metodika Robina McKenzieho se opírá o klinickou diagnózu s využitím mechanické diagnózy a speciální pohybovou terapii zakládající se na aktivním cvičení speciálně vybraných cviků pro individuálního pacienta. Podstatou a trvalejším efektem léčby je ovlivnění samotné příčiny vzniku onemocnění nejen jeho důsledku a možnosti autoterapie.

 

Míčková facilitace neboli míčkování:

Technika vyvinutá českou fyzioterapeutkou paní Zdeňkou Jebavou. Jedná se o masáž a terapii facilitačními míčky, která pomáhá především astmatickým dětem při zvládání jejich nemoci. Je vhodné též na uvolnění svalů zad, hrudníku, při vadném držení těla, problémy s dutinami apod.

 

Nespecifické mobilizace:

Je technika mobilizací, cvičení a uvolňování kloubů pro nápravu vadného držení těla, která využívá pěnových míčků a cvičebních míčů – overballů.

 

Cvičení podle Mojžíšové:

Není určené jen pro neplodné ženy. Původně bylo vymyšleno na problémy se zády. Doporučuje se také všem, kdo mají sedavé zaměstnání nebo vůbec nedostatek pohybu.
Přístrojové vybavení:

Pulzní magnet:
Magnetoterapie využívá pulzního elektromagnetického pole. K aplikaci se využívají válcové nebo ploché aplikátory. Má protizánětlivý a protibolestivý účinek, způsobuje roztažení cév, uvolňuje svalové napětí a spasmy.
Urychluje hojení kostí i měkkých tkání, zvyšuje látkovou výměnu, dilatuje (rozšiřuje) cévy. Je indikována zejména u degenerativních, zánětlivých a funkčních onemocněních pohybového aparátu. Je také úspěšně využívána u pacientů s kloubními náhradami. Lékař indikuje magnetoterapii po úrazech, operacích a akutních ústřelech. Aplikuje se na oblečené tělo, může se používat i při sádře, taktéž na místech, kde se nacházejí kovové části po operacích.


Léčebný ultrazvuk:

Využívá léčebných účinků elektrické energie vysokofrekvenčního proudu, která se přeměňuje během aplikace na energii mechanickou a tepelnou. Základní aplikační formou je kontinuální anebo pulzní aplikace, kontakt hlavice přístroje s tkání musí být vždy udržován kontaktním médiem (parafínový olej nebo vodivý gel).

Místo aplikace vždy předepisuje lékař, v zásadě se ultrazvuk aplikuje buď do místa bolesti, na příslušný míšní kořen anebo v dráze nervu. Způsobuje mikromasáž tkání, doprovázenou současným prohřátím v místě. Výsledkem je zvýšené prokrvení a zlepšení výživy ve tkáních, uvolnění svalových kontraktur, korekce jizev, působení proti zánětu a snížení bolesti u onemocnění pohybového aparátu.


Léčebný laser:
Laserové záření je druh elektromagnetického vlnění z oblasti viditelného světla, které je unikátní svými vlastnostmi: laserové záření má především stejnou vlnovou délku a navíc vlnění, vytvářející laserový paprsek kmitá naprosto symetricky - v jedné fázi.
Právě toto vysoce organizované harmonické kmitání je schopno přenášet velké množství energie.
Laser snižuje bolestivost, působí silně protizánětlivě a zvyšuje látkovou výměnu ve tkáních a buňkách. Buňky po ozáření laserem získávají energii navíc, začnou se rychle obnovovat a posiluje se jejich obranný mechanizmus.